DATOS DO RESPONSABLE

 • Responsable de identidade: FERNÁNDEZ PALOMO, ARIANA
 • Nome da empresa: LP10 LAB SL
 • NIF/CIF: B70563754
 • Enderezo: LG CAMPOS 7 CORTIÑAN
 • E-mail: info@lp10.es
 • Actividade: COMERCIO polo MIÚDO COSMET
 • Inscrita no Rexistro mercantil da CORUÑA, Tomo: 3.661 Folio: 50 Libro: _____ Folla: 57197 Data: 14/08/2018

Neste espazo, o USUARIO, vai ser capaz de atopar toda a información relacionada coas condicións legais que definen as relacións entre os usuarios e nós, como responsable desta web. Como usuario, é importante que vostede sabe que eses termos antes de continuar a súa navegación.

LP10 LAB SL (en diante «A SOCIEDADE»), como responsable de este sitio web asume o compromiso para procesar a información dos nosos usuarios e clientes con plenas garantías e cumprir cos requisitos de nacional e europea que regula a recollida e uso de datos persoais dos nosos usuarios.

Este sitio web, polo tanto, estrictamente de acordo co Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), a Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos de carácter Persoal e garantía de dereitos dixitais e da LSSI-CE, a Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico.

Termos e condicións xerais de uso

As presentes Condicións Xerais regulan o uso (incluíndo o mero acceso) das páxinas do sitio web, os membros do sitio web da EMPRESA, incluíndo os contidos e servizos dispoñibles para eles. Calquera persoa que acceda ao sitio web lp10.é («Usuario») concorda en ficar vinculados por as Condicións Xerais en vigor en cada momento do portal lp10.é

A información persoal que recolle e como imos facelo

Ler a política de privacidade.

Compromisos e obrigas dos usuarios

O Usuario queda informado, e acepta, que o acceso a este sitio web non, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial coa EMPRESA. Deste xeito, o usuario comprométese a utilizar o sitio Web, os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe e a orde pública.

Está prohibido usar o sitio para ilícitos ou nocivos efectos, ou que de calquera forma poidan danar ou impedir o normal funcionamento do sitio web. En relación os contidos deste sitio web, está prohibido:

 • A súa reprodución, distribución ou modificación, en todo ou en parte, agás coa autorización dos seus lexítimos propietarios;
 • Calquera violación dos dereitos do provedor ou dos lexítimos propietarios;
 • O seu uso para fins comerciais ou fins publicitarios.

O uso do sitio web, lp10.é dicir, o Usuario comprométese a non levar a cabo ningunha conduta que puidese danar a imaxe, os intereses e dereitos da EMPRESA ou de terceiros ou que puidese danar, inutilizar ou sobrecargar o sitio web, ou que poida impedir, en calquera forma, o normal uso da web.

Con todo, o Usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade de sistemas informáticos en Internet non son totalmente fiables e que, polo tanto, A EMPRESA non pode garantir a ausencia de virus ou outros elementos que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) do Usuario ou nos documentos electrónicos e ficheiros contidos neles.

Medidas de seguridad

Los datos personales comunicados por el usuario a LA EMPRESA pueden ser almacenados en bases de datos automatizadas o no, cuya titularidad corresponde en exclusiva a LA EMPRESA, asumiendo ésta todas las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad que garantizan la confidencialidad, integridad y calidad de la información contenida en las mismas de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en protección de datos.

A comunicación entre os usuarios e A EMPRESA utiliza unha canle segura, e transmite os datos son criptografía grazas aos protocolos para https, polo tanto, nós garante as mellores condicións de seguridade para a privacidade dos usuarios está garantido.

Reclamacións

A EMPRESA informa que existen formularios dispoñibles para os usuarios e clientes.O Usuario será capaz de facer alegacións solicitando a súa folla de reclamación ou enviando un e-mail a info@lp10.es ou por correo electrónico a: Travesía da gaiteira, 2
15009 A Coruña (a Coruña), indicando o seu nome e apelidos, o servizo e/ou produto adquirido e indicando as razóns para a súa solicitude.

Plataforma de resolución de conflitos

Se pode ser de interese para vostede, para presentar coas súas reivindicacións, tamén se pode usar a plataforma para resolver o litixio que facilita a Comisión Europea e está dispoñible no seguinte enlace: http://ce.europa.ue/consumidores/odr/

Dereitos de propiedade industrial e intelectual

En virtude das disposicións dos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual están expresamente prohibidas a reprodución, distribución e comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización da EMPRESA. O usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial propiedade da EMPRESA.

O usuario coñece e acepta que todo o sitio web, que contén, pero non limitado ao texto, software, o contido (incluíndo a estrutura, selección, ordenación e presentación dos mesmos) podcast, fotografías, material audiovisual e gráficos, está protexido por marcas comerciais, dereitos de autor e outros dereitos lexítimos, de acordo cos tratados internacionais de que España é unha festa e outros dereitos de propiedade e as leis de España.

No caso de que un usuario ou un terceiro considere que houbo unha violación dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual a través da introdución de determinados contido na web, deberá notificar esta circunstancia A EMPRESA afirmando:

 • Datos persoais do interesado titular dos dereitos presuntamente violada, ou indicar a representación coa que actúa no caso de que a reclamación é este un terceiro distinto do interesado.
 • Indicar o contido protexido por dereitos de propiedade intelectual e a súa localización na web, a acreditación dos dereitos de propiedade intelectual indica e a declaración expresa na que o interesado é responsable da veracidade das informacións facilitadas na notificación

Ligazóns externas

As páxinas do sitio web lp10.elofrece ligazóns a outros sitios web e propios contidos son propiedade de terceiros, tales como:

 • O contido de outros blogs
 • Ferramentas
 • Recursos

O único propósito de ligazóns é ofrecer ao Usuario a posibilidade de acceder a estas ligazóns.

A EMPRESA non se fai responsable, en ningún caso, os resultados que pode ser derivado para o Usuario polo acceso a tales ligazóns.

Ademais, o usuario pode atopar dentro deste sitio web, páxinas, promocións, programas de afiliados que o acceso a os hábitos de navegación dos usuarios para establecer perfís. Esta información é sempre anónima e non identificar ao usuario.

A Información proporcionada sobre estes Sitios patrocinados ou ligazóns a afiliados está suxeito ás políticas de privacidade, que son utilizados en tales Sitios e non estarán suxeitos a esta política de privacidade. Entón, recomendamos fortemente que os Usuarios para analizar coidadosamente as políticas de privacidade de ligazóns afiliados.

O Usuario que desexe establecer calquera dispositivo técnico que une a partir do seu sitio web para o portal lp10.é, ten que obter o consentimento previo e por escrito da EMPRESA. O establecemento da hiperligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre A EMPRESA e o propietario do sitio web na que se estableza o enlace, nin a aceptación ou aprobación por parte DA EMPRESA do seu contido ou servizos

O noso comentario política

Na nosa web están autorizados para facer comentarios para enriquecer os contidos e realizar consultas.

Non será aceptado comentarios que non están relacionados co tema deste sitio web, incluíndo insultos, agresións, insultos, ataques persoais, ou a falta de respecto, en xeral, para o autor ou a outros membros.

Tamén serán eliminados comentarios que conteñen a información que é, obviamente falsa ou enganosa, así como comentarios que conteñan información persoal, tales como, por exemplo, casa ou teléfonos e que violan a nosa política de protección de datos.

Rexeitado, así mesmo, os comentarios creados só para fins de promoción dun sitio web, por persoa ou grupo, e todo o que podería ser considerado spam en xeral.

Non permite comentarios anónimos, así como os realizados pola mesma persoa con diferentes nomes. Non ser considerada tamén os comentarios que intento de forzar un debate ou posicións ser tomado por outro usuario.

Exclusión de garantías e responsabilidades

O Proveedor non outorga ningunha garantía nin se responsabiliza, en ningún caso, polos danos e prexuízos de calquera natureza que poidan resultar de:

 • A falta de dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento da web ou os seus servizos e contidos;
 • A existencia de virus, programas maliciosos ou prexudiciais nos contidos;
 • O ilícito, neglixente, fraudulento ou contrario a este Aviso Legal;
 • A falta de licitude, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos usuarios no sitio web.
 • O prestador non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que poidan xurdir a partir inadecuado ou ilegal uso deste sitio web.

Dereito de Exclusión

A EMPRESA resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de aviso previo, na súa petición propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que violación destas Condicións Xerais de Uso.

Modificacións

A EMPRESA resérvase o dereito de modificar sen previo aviso as modificacións que considere axeitadas no seu portal, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos ofrecidos a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.

Lei aplicable e xurisdición

A relación entre a EMPRESA e O USUARIO rexerase pola normativa vixente e calquera controversia será sometido aos xulgados e Tribunais da cidade de A CORUÑA.

Contacto

No caso de que calquera Usuario ten calquera dúbida sobre estas Condicións legais ou calquera comentarios sobre o sitio web lp10.é, por favor, vai para info@lp10.es parte do equipo que se formou A EMPRESA, grazas a vostede para o tempo gastado na lectura deste Aviso Legal.